خبر آمد ، خبری در راه است 
پیکر بی سر و بی جان کسی در راه است
بروید و برسانید به بنی هاشمی ها
پیکر یار حسین ابن علی در راه است
#شهیدمون_میاد


قراره پیکر مطهر شهید حججی به زودی تحویل حزب الله لبنان داده بشه و سپس به جمهوری اسلامی ایران منتقل بشه
دم سید حسن گرم
بی خود عکست نذاشتم زمینه گوشیم
عشقی...♡♡♡
#سید_مقاومت