‎زیباترین انسانهایی که دیدم...

‎چشم رنگی ها نبودند!!!

‎قد بلندها...

‎لب برجسته ها!!!

‎مو بلوندها...

‎هیچ کدام...

‎زیباترین نیستند!!!

‎مدلهای برندهای معروف...

‎زیباترین نیستند!!!

‎آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند...

‎زیباترین نیستند!!!

‎زیباترین ها...

‎فقط...

‎شبیه به حرفهایشان هستند...

‎و چقدر دوست داشتنی اند...

‎انسانهایی که...

‎شبیه به حرفهایشان هستند!!!

‎آنهایی که بوی انسانیت

...

‎از ده متریشان...

‎به مشامت می رسد!!!  

‎آنهایی که چایت...

‎کنارشان سرد میشود...

‎و...

‎آرامششان در وجودت...

‎رخنه میکند!!!

‎اگر در زندگیتان...

‎یک زیباترین دارید...

‎قدرش را بدانید...

‎آنها بسیار...

‎اندک اند!!!

‎بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست

‎امّـــــــــــا........

‎آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،

‎اقیــــانــــوس محبّـــت است.

‎بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ،

‎امّــــــــــا .....

‎سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی

‎بعضیها قد و قامتشان معمولیست

‎امّــــــــــا.......

‎حضورشان طپش قلب می آورد

‎بعضیها خیلی معمولی هستند

‎امّـــــــــا ........

‎همین معمولی بودنشان ، از آنها جذابیتی منحصر به فرد میسازد..


#استاد_احمد_شاملو