نتایج اعلام شد و انتظارها به پایان رفت!

دوسال دیگه ازتون بپرسند رتبه چند شدی میگی رتبه ام ... رتبه ام شد بود حدود فکر کنم {n} !!!


جمله ی بالا از تجربیات یه دانشجو بود!

با هر رتبه ای حتی تک رقمی چند وقت دیگه بی اهمیت میشه چون از اینجا به بعد شما با قدرت بیشتری وارد اجتماع میشید حالا چه با رتبه خوب و چه رتبه بد!

شمایی که رتبه ات بزنی تو گوشیت 10000 شارژ میشه با اونی که  رتبه زیر 10 شده از فردا هردو باید پشت چراغ قرمز بایستید و به قانون احترام بزارید!

پس مهم رفتار و گفتار و پندارتون باشه :)


رتبه کنکور شخصیت نمیشه ؛ 

"آدماام هیچوقت هیچوقت هیچوقت با چارتا عدد سنجیده نمیشن:) "  {حـــــــــــوا}


رتبه ی تک رقمیه درگاه حضرت حق باشید و بس