چند وقت پیش یه لیست گرفتم از کل خلق الله که میشناسم

نزدیک ۳۰۰نفری شدن!

اونایی که نبودشون تاثیری رو زندگیم نداره خط زدم

به جز حدود ۲۰نفر که موندن بقیه بود و نبودشون توفیقی نداشت واسم

نمیدونم من اینجوریم یا کل دنیا اینقدر مسخره شده!


(میخوام یه لیست بگیرم ببینم نبود من رو چندنفر تاثیر داره!)