این چند روز خیلی ها تو اینستا کم تیکه بار ما نکردن به خاطر روز دختر!


که ما همه جور روز داریم به جز روز پسر!

شاید جایی دیگه هم خونده باشید اما جا داره بازم بگم :


ما از بدو تواد یه نگاه خاص بهمونه

از همون بچگی اگر پدر خونه میخواد کاری انجام بده ماروهم صدا میکنه که یاد بگیریم اخه بار زندگی رو دوشمونه!

مهم نیست بچه چندم خونه هستیم و خواهرمون چند سال از ما بززرگتره ؛ ما باید مراقبش باشیم.

ماهستیم که از همون اول کار کردن و پول در آوردن وظیفمونه

ماییم که هر چقدر هم پدرمون پولدار باشه از 15-16 سالگی غصه پول در آوردن میخوریم،آخه دیگه رومون نمیشه از بابامون پول بگیریم!

ما حتی واسه کسایی که نمیشناسیمشون هم مسئولیم،تو خیابون باید حواسمون باشه نگاه چپ به کسی نکنیم

موقعی که دخترها در اوج رشد و زیبایی هستند ما تازه اوج مکافات هستیم، ما باید بریم سربازی!

باید بریم اسلحه دست بگیریم و از مردم دفاع کنیم مردمی که به جز تعداد انگشت شماری نمیشناسیم!

مهم نیست تو مملکت تورم 50 درصده یا 8 درصد!

مهم نیست تو مملکت کی رئیس جمهوره و چی میگه و چیکار میکنه!

مهم نیست چه مدرک تحصیلی داریم و چندتا اختراع کردیم و کجاها فتح کردیم!

هر جا بریم اول ازمون میپرسند پول داری؟

ماییم که باید در همه موضوعات پیش قدم بشیم هر چند دلمون نخواد 

شما تنهایی جایی نمیفرستن!ولی ما از بچگی تو صف نون بودیم 

ماییم که وظیفه مون تو 8 سالگی و 58 سالگی یکیه

ماییم که قبل تولد سرنوشتمون مشخص شده!

اینکه که سربازی بریم ، سر کار بریم ، چقدر پول داشته باشیم ، اخلاقمون چجوری باشه ،حرف زدنومون ، ظاهرمون و...


 بازم یاد آوری میکنم که ما اصلا تو این دنیا پسری نداریم!

ما از همون اول مــــرد به دنیا میاییم
تو این دور زمونه هر چقدر هم که زحمت بکشی و کار کنی آخرش به کسی که قدش 150هست و ماشین شاسی بلند باباش زیر پاش باشه میگن مرد...

اگر مردی به این چیزهاست من ترجیح میدم همون نامرد بمونم :)