دیروز تو خیابون بودم

دوتا ماشین گشت پلیس رسیدن به هم...

این یکی از این طرف تو بلندگو ماشین پلیس گفت:

خستـــــــه نبــــــــــــاشی سرکار...خیلی بامزه بود صحنه اش !

من با گشتی های پلیس زیاد خاطره دارم

یه بار منو دوستام رو به جرم دختر بازی گرفتن...

حالا باشه یه روز واستون تعریفش کنم...