بهم گفت:


دوست من،یعنی ما لیاقت نداریم جزء 313 یار امام زمان(عج) باشیم؟


یه لبخند زدم و با شرمندگی گفتم:


بیا بشینیم گریه کنیم رفیق!


ما جزء 25 میلیون زائر کربلا هم نیستیم!!!


چه برسه جزء 313 یار امام زمان (عج) باشیم!!!


رسد روزی که در سجده گویم رسیدم کربلا الحمدالله