آنان که ندانند که ندانند که ندانند

در جهل خود تا ابد و دهر بمانند


حکایت نیروهای امنیتی حکایت گوسفندهاست که در عزا و عروسی سرشان را میبرند!

یک روز میگن #دنیای_گفتمان_ها و امروز می گویند که نیروهای امنیتی کم کاری کرده اند!

خدا میدونه چندتا ار این ۱۷ خرداد ها در این کشور دفع شده

اجر همه زحمت کشان امنیت این کشور با امام حسین(ع)

درد و بلاتون بخوره تو سر نجومی بگیرها