بیوگرافی و زندگینامه عارف لرستانی , عکس عارف لرستانی


ایشون هم فوت کرد

ولی من نمیشناختمشون!

مثل اونای دیگه....

من کلا همینجوری هستم

من اسم بازیگر غیر 4-5معروف دیگه نمیدونم ، تازه همین 4-5 نفر بچه بودم اسمشون یاد گرفتم

من اسم بازیگرهارو از روی اخرین فیلمشون خطالب میکنم

من اسم بازیکن نمیدونم!

تنها فوتبال که در تمام عمرم کامل دیدم بازی ایران آرژانتین بود که چیز خاصی هم یادم نموند


این متن با حس غمگین و افسردگی نخونید! ، من راحتم از اینجوری بودنم!

این متن با یه ریز خنده ی کنایه ای بخونیدیه اتفاق که امروز افتاد این بود که نزدیک بود ماشین دامادمون رو سرقت کنند

یعنی طرف در باز کرده بود و اماده ی استارت بوده که دامادمون سر میرسه و اونا پس از یک تعقیب و گریز کوتاه در میرن

دو سه روز هم از عید گذشته بود که خونشون دزد زده بوده ، که البته اونم ختم به خیر شد الحمدالله

اینطور تخمین زدیم که با توجه به دوتا اتفاق احتمالا چندتا دزد بیکار زوم کردن روی این خونه

خدا عاقبت امور رو به خیر کنه