کلی حرف داشتم واسه گفتن

بس این بیان نوشط خطا (502)در برقراری ارتباط که کلا بیخیال شدم


این وب درست کردم تا بنویسم،بنویسم تا اتفاق بیفتد

از اون مهم تر اینکه بخونم مطالب بقیه بلکه یه چیز یاد بگیرم ...

من بیشتر دوس دارم پای پست ها تیکه بندازم،شما به روم نیار:/


حالا میام میگم براتون حرفامو:)